Veiligheidstraining

Formazione PowerSeat

Gebruik van de PowerSeat™ is beperkt tot gekwalificeerde gebruikers* die zijn gecertificeerd voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, waarbij gebruik wordt gemaakt van werplaats-toegang en-positionering door middel van touwen. Dit alles volgens de huidige regelgeving van het land waarin het apparaat wordt gebruikt. Industrieelklimmen.nl biedt trainingen om u bekend te maken met het gebruik van de PowerSeat™.

De PowerSeat ™ is ontworpen om gekwalificeerde gebruikers* te helpen klimmen met behulp van een motor en af te laten dalen met behulp van een passief systeem met een handbediende rem. De PowerSeat™ is geen veiligheidsuitrusting en is geen persoonlijk beschermingsmiddel. Het moet altijd worden gebruikt in combinatie met een tweede touw dat middels een lijn met valdember bevestigd is aan het valstopapparaat. Er moet worden voldaan aan de eisen van EN 363 voor wat betreft persoonlijke systemen voor de bescherming tegen vallen van hoogte . Gebruik de PowerSeat™ altijd in voldoende geventileerde ruimtes. De uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide. Voordat men de PowerSeat™ gebruikt moeten een risicoanalyse en een reddingsplan zijn opgesteld, zoals vereist door de huidige regelgeving van het land waar het apparaat wordt gebruikt bij tijdelijke
werkzaamheden op hoogte en het gebruik van touwtechnieken voor toegang en positionering.

De volgende richtlijnen moeten worden overwogen:

– ISO / BS 7985 and ISO/WD 22846-2.
– IRATA: International Code of Practice.
– SPRAT: Safe Practices for Rope Access Work.
– C(HSW)R: The Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations.
– LOLER: The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations.
– MHSWR: The Management of Health and Safety at Work Regulations.
– PUWER: The Provision and Use of Work Equipment Regulations

Deze lijst is niet volledig en het is de verantwoordelijkheid van de gekwalificeerde gebruiker om zich bewust te zijn van de geldende voorschriften in zijn land voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte en het gebruik van touwtechnieken voor toegang en positionering of
andere voorschriften met betrekking tot zijn specifieke sector.

* Gekwalificeerde Operator – personen die zich middels specialisatie, opleidingen en cursussen hebben gecertificeerd voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, met het gebruik van touwtechnieken voor toegang en positionering volgens de huidige regelgeving van de land waarin
het apparaat wordt gebruikt.